top

Pol de Montgenootschap - Wambeek

Bron: http://www.poldemontgenootschap.be/index.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Pol De Montstraat

Ter gelegenheid van het "Erfgoedweekend" zorgde de Gemeente Ternat voor dit nieuwe straatbord in de Wambeekse Pol de Montstraat.

Oprichting
Het Pol De Montgenootschap werd opgericht op 15 april 2011 op initiatief van Davidsfonds Wambeek.
Te ontwikkelen logo: de leeuwerik in Brabantse kouter (verwijzend naar de literaire toenaam voor Pol de Mont: de Brabantse leeuwerik).

Vorm van de vereniging
Het Pol De Montgenootschap fungeert als werkgroep, met de mogelijkheid om later over te gaan tot feitelijke vereniging.

Pol De Montgenootschap 2013

Pol de Montgenootschap
Werkvergadering 2013

Pol De Montgenootschap 2015

Inhuldiging gedenkplaat "Mijn gebed"
Pol de Montgenootschap 2015

Doeleinden van het Pol De Montgenootschap

 1. verdieping in het leven en werk van Pol De Mont en ontsluiten ervan;
 2. bewaren en ontsluiten van erfgoed;
 3. beleven van het Vlaams karakter;
 4. uitbouwen van een archief rond Pol De Mont;
 5. (boek)uitgaven realiseren en activiteiten organiseren betreffende Pol De Mont.

Andere bepalingen (huishoudelijke reglement)

 1. het bestuur van Davidsfonds Wambeek bevestigt de autonomie van de werkgroep Pol De Montgenootschap Wambeek;
 2. de werkgroep wordt opgericht voor onbepaalde duur;
 3. de werkgroep kan "handelingen stellen" voor het realiseren van de doeleinden;
 4. de werkgroep heeft geen politieke bindingen;
 5. de werkgroep kan roerende en onroerende goederen verwerven, bezitten en beheren;
 6. eventuele opbrengsten worden besteed aan de realisatie van de doeleinden;
 7. het aantal leden van het genootschap is onbeperkt, maar leden moeten de doeleinden van de werkgroep Pol De Montgenootschap onderschrijven;
 8. er wordt geen lidgeld gevraagd;
 9. er wordt een ledenlijst opgemaakt; een lijst van leden van de werkgroep en een lijst van belangstellende leden; zij zijn allen leden van de algemene vergadering;
 10. er wordt 1x per jaar een algemene vergadering gehouden (in principe in april);
 11. het dagelijks bestuur van het genootschap bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Er wordt ook een archivaris aangeduid;
 12. bij ontbinding wordt het eventuele actief (na vereffening van schulden) en het archief door de algemene vergadering overgedragen aan een vereniging met gelijkaardige doel(einden);
 13. deze bepalingen kunnen jaarlijks op de algemene vergadering aangepast worden.

Samenstelling dagelijks bestuur

 1. voorzitter: Dirk Lindemans
 2. secretaris: Christine De Mey
 3. penningmeester: Luc Sergooris.

Archivaris van de werkgroep:

 1. Armand Timmermans
Naar boven Print deze pagina