top

Ternat - Ludo Stynen spreekt over Pol De Mont in de bib

Vrijdag 15 november 2019 om 20 uur in de gemeentelijke bibliotheek van Ternat.

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/index.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Pol De Mont

Schrijver Pol de Mont (1857-1931) was behalve een groot poëzievernieuwer, literatuur- en kunstcriticus, folklorist, leraar en bevlogen voordrachtgever in een handvol landen, journalist en internationaal netwerker was De Mont ook studentenleider, volkstribuun en bovenal een overtuigde Vlaming.

Vrijdag 15 november komt Ludo Stijnen spreken over de Wambeekse schrijver-dichter Pol De Mont. Het Pol De Montgenootschap organiseert deze gespreksavond naar aanleiding van 100 jaar algemeen stemrecht, waarvan de Wambekenaar een groot voorvechter was.

Honderd jaar geleden, op 16 november 1919, is in België voor het eerst een parlementsverkiezing volgens het algemeen enkelvoudig stemrecht gehouden, weliswaar enkel nog voor mannen. Daarmee is een einde gekomen aan de toepassing van het ondemocratisch cijnskiesrecht en nadien het meervoudig stemrecht. Pol de Mont uit Wambeek (Ternat) is steeds een voorvechter geweest van het algemeen enkelvoudig stemrecht, ook voor vrouwen. Toch hebben de vrouwen in België moeten wachten tot 1948.

Het Ternatse Pol de Mont-genootschap (www.poldemontgenootschap.be) wil bijdragen tot de herdenking van de honderdste verjaardag van deze belangrijke democratische verwezenlijking. Ludo Stynen, de biograaf van Pol de Mont (Pol de Mont, een tragisch schrijversleven, Polis, 2017) komt daarover spreken op vrijdag 15 november 2019 om 20 uur in de gemeentelijke bibliotheek van Ternat. Na de spreekbeurt kan hierover van gedachten gewisseld worden.

Tragische kosmopoliet
Ludo Stynen publiceerde eind 2017 een biografie over de in Wambeek geboren Pol de Mont (1857-1931), die zijn bekendheid vooral te danken had aan zijn uitzonderlijk redenaarstalent. Hij was behalve dichter, leraar, folklorist, kunstcriticus, conservator, journalist tevens een internationaal netwerker, die zich vooral inzette voor de verspreiding van de Vlaamse cultuur.

Na zijn middelbare studies aan het kleinseminarie in Mechelen laat de Mont zich inschrijven als student rechten in Leuven. Al vrij vlug blijkt dat het studeren hem niet zo goed afgaat, al was het maar omdat hij met bepaalde professoren niet kan opschieten. Zijn ambitie ligt elders: hij wil kunstenaar worden en strijden voor de Vlaamse zaak. Omdat hij echter trouwplannen heeft, gaat hij op zoek naar een passende job. Hij neemt Hendrik Conscience in vertrouwen en vraagt hem om hulp. Korte tijd later wordt hij als leraar Nederlands aangesteld in het atheneum van Doornik. Daaruit blijkt al dat hij niet meer gelovig was, Wat later sluit hij zich aan bij de loge, waar hij een kritische houding aanneemt. De ware vrijdenker is volgens hem een agnosticus die zich tolerant gedraagt tegenover het geweten van de ander.

Nadat hem voor zijn bundel 'Gedichten' de Vijfjaarlijkse Staatsprijs - ten nadele van Gezelle en Rosalie en Virginie Loveling - wordt toegekend, is hij een aanspreekpunt voor aanstormend talent. Zo zoekt de jonge Hélène Swarth contact met de Mont, die haar adviseert niet in het Frans, maar in het Nederlands te schrijven. Gaandeweg ontstaat er een langdurige relatie en correspondentie tussen beiden. Omdat Swarth na verloop van tijd alle brieven verbrandt, is het gissen hoe intens hun relatie is geweest.

Na Doornik krijgt hij een onderwijsopdracht aan het atheneum in Antwerpen, waar hij na een jarenlange carrière in 1904 als conservator van het Museum voor Schone Kunsten wordt aangesteld. Hij wordt er als gevolg van een perscampagne, waarin hij van activistische activiteiten tijdens WO I wordt beschuldigd, in 1919 tot ontslag gedwongen. Op advies van Herman van Puymbrouck, een oud-leerling, klopt hij ten slotte aan bij de krant Het Vaderland - voorloper van De Schelde, een pluralistische vlaams-nationalistische krant, die daarna zou geleid worden door Herman Vos, die bij de splitsing van de Frontpartij koos voor de socialistische partij - om er hoofdredacteur te worden. Hij mag er Paul Van Ostaijen, Burssens en Alice Nahon tot zijn medewerkers rekenen. Nadat in 1923 een einde komt aan zijn hoofdredacteurschap, levert hij als freelancer nog heel wat bijdragen over kunst en cultuur. De rest van zijn tijd spendeert hij aan buitenlandse reizen, om uiteindelijk in juni 1931 aan de gevolgen van een opengebarsten maagzweer en een buikvliesontsteking in een Berlijns ziekenhuis te overlijden.

Ludo Stynen heeft met 'Pol de Mont. Een tragisch schrijversleven' een opvallend gedetailleerde biografie over een bevlogen man afgeleverd. Een publicatie waarin niet alleen de verdiensten van Pol de Mont, maar evenzeer de mens - een notoir liefhebber van jong vrouwelijk schoon - uitvoerig wordt belicht, zegt Karel Alleene in Cutting Edge - 29 november 2017.

Zoon van Wambeekse gemeentesecretaris
Pol De Mont was de zoon van de Wambeekse gemeentesecretaris Ivo De Mont, Hij schreef in "Op mijn dorpken" 8 verhalen over zijn jeugdjaren in Wambeek. Het eerste verhaal daarvan is "Mijn eerste broek". In het verhaal Treze Jowie heeft hij het over de vroedvrouw die hem hielp op de wereld brengen.

Meer inlichtingen? Via ons contactformulier.

Organisatie met de steun van Auteurslezingen.be (voorheen Vlaams Fonds voor de Letteren)

Naar boven Print deze pagina