top

Lijst liederen op tekst van Pol de Mont

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Componist Titel Jaar

Muziekspel en opera op libretto van Pol de Mont

Componist Titel Jaar

Uitgaven van liedteksten en partituren

Patria°,De Vlaamsche zanger. Keus van meer dan 200 Vlaamsche liederen.

Patria² ,Het Vlaamsche Lied. Wie zingt mee? Keus van meer dan100 der beste en meest bekende Vlaamsche Liederen.

Davidsfonds: Het vlaamse lied. (1955 en 1963).

Collectie Letterenhuis Antwerpen

De Ring, Berchem (1924)

ANZ, Antwerpen

Liederenboek van het alg. K. Vl. Studentenverbond, tweede uitgaag,1913

Emiel Hullebroeck, de notenleer door het lied: progressief handboek, vierde druk.

Hart en geest van Vlaanderen. 24 volksche liederen.

Dag van het Vlaamse Lied, Brussel, zondag 13 juni 1954.

Nederlands tijdschrift voor Volkskunde, onder redactie van Pol de Mont, …

Het Muziekfonds. Zingend Vlaanderen, Antwerpen,(geen jaartal).

Liederenkrans voor het middelbaar onderwijs, 3de druk, Brussel, 1947.

Liederenkrans, 1960, p. 106.

Geraadpleegde bronnen:

Anet.be - Universiteit Antwerpen

Nederlandse Liederenbank

Letterenhuis Antwerpen

Elsevierweekblad

IMSLP - Prinses Zonneschijn

Wikipedia

Dams Antwerpen

Bibliotheek Conservatorium Antwerpen

Digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren

Naar boven Print deze pagina