top

Bibliografie Pol de Mont (1857 - 1931)

Deel 4: Letterkundige kritiek

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1883 Hendrik Conscience. Zijn leven en zijne werken (studie)

Met twee autografen van Conscience, zijn portret in lichtdruk en een ets, voorstellende het hoofd des dooden door P. Verhaert.
1901: 2de druk in Drie groote Vlamingen
1912: 3de druk
Gent: Ad; Hoste / Haarlem: W. Gosler.- II+188 p.

Afmetingen: 21 x 15
1889 Jan van Beers. (essay)

Met portret.
Haarlem: Tjeenk Willink. -84p.

In de reeks: Mannen en Vrouwen van beteekenis.
Afmetingen: 21.50 x 15
1889 Losse schetsen uit de letterkundige geschiedenis van onzen tijd.

Deel I: Duitschland (1889)
Deel II: Frankrijk en Provence (1889)
De Mont Pol Hasselt: W. Klock. -267 + 464p
1892 Over Shakespeare. (essay) Gent : C. Annoot-Braeckman. -36p.

Overdruk van: "Kleinigheden over Shakespeare", De Toekomst, VIIIe Reeks I (1892), nr.9, 341-354; VIIIe Reeks, I (1892), nrs 10-11, 381-400. Dit opstel is in feite de tekst van een lezing die De Mont gaf in het Antwerpse Atheneum ter gelegenheid van de opvoeringen door E. Rossi in 1891.
1900 Losse schetsen uit de letterkundige geschiedenis van onzen tijd.

Derde deel: Nederland
Hasselt: W. Klock. -396p.
1901 Drie groote Vlamingen. (essay)

Bevat: Hendrik Conscience p. 1-194; Jan van Beers p. 195-272; Peter Benoit p 272-310. [samenbundeling van de gelijknamige essays uit 1883, 1889 en 1892]
De Mont Pol Brussel: J. Lebègue & Cie. -308p. z.j. [1901]
1912 La poésie flamande de 1830 à 1890.

Conférence organisée par la Ligue de l'Enseignement.
Gent: I. Vanderpoorten. -24p.

Afmetingen: 23.50 x 15.50
1912 Hendrik Conscience. Derde druk.

Met voorrede door L. Van Keymeulen.
Met 2 portretten en 2 autografen.
De Mont Pol De Mont Pol Brussel: J. Lebègue & Cie. -XV - 196p.

Afmetingen : 23.50 x 15.50
1914 Eenigen. Letterkundige opstellen door Pol De Mont. (essays)

De Brusselse uitgave draagt als titel: Eenigen. Letterkundige opstellen door D.
Bevat: Guido Gezelle, p. 1; Iets over Albrecht Rodenbach, p. 57; "Verzen" van Willem Kloos, p. 150; here Halewine, p. 173; Nog een lezing van "Here Halewine", p. 189.
Gent: I. Vanderpoorten (Pollepelstraat, 18) -197p.
Afmetingen: 23 x 18 (ingenaaid)

Brussel: Boekhandel Vanderlinden. -196p.
Afmetingen: 23 x 17.50 (ingenaaid)
1914 Een bundel letterkundige opstellen door Pol De Mont. (essays)

De Brusselse uitgave draagt als titel: Een bundel letterkundige opstellen door D.
Gent: I. Vanderpoorten (Pollepelstraat, 18) -225p.
Afmetingen: 23 x 18 (ingenaaid)

Brussel: Boekhandel Vanderlinden. -225p.
Afmetingen: 23 x 17.50 (ingenaaid)

Geraadpleegde bronnen:

Website: Schrijversgewijs.be.

Naar boven Print deze pagina