top

Bibliografie Pol de Mont (1857 - 1931)

Deel 6: Folklore

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1888 Vertelsels van Jan lederman.

Zonder naam van de schrijver.
Teekeningen door Edg. Farasijn
Antwerpen: J.E. Buschmann. -32p.

Afmetingen: 15 x 11.50
1896 Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes : het volk naverteld / door Pol de Mont en Alfons De Cock. (volkskundige studie)

1925: 2de uitgave met als titel "Vlaamsche Volksvertelsels uit den volksmond opgeschreven."
De Mont Pol Gent: A. Siffer./ Deventer: Kluwer & Co -296p.

Afmetingen: 23.50 x 14
1898 Van den sterken smidsgast, die de Zon, de Manen en al de sterren poetste en de schoone koningsdochter met de lange witte haren verloste. Gent: Algemene Boekhandel Ad. Hoste. -32p.

Reeks: Bibliotheek der Nederlandsche Letteren.
1898 Dit zijn vlaamsche vertelsels uit den volksmond opgeschreven. (volkskundige studie)

Samen met Alfons De Cock; met 30 teekeningen van Karel Doudelet.
De Mont Pol Gent: I. Vanderpoorten. ./ Deventer: Kluwer & Co - XVI + 452 p.

Afmetingen: 23.50 x 16
1903 Zoo vertellen de Vlamingen, ten believe en gerieve van de Waalsche schooljeugd, die gaarne Nederlandsch wil leeren.

Door Pol de Mont en Alfons De Cock
Penteekeningen van Edmond Van Offel
Gent: I. Vanderpoorten. -144p.

Afmetingen: 23.50 x 16
1925 Vlaamsche Volksvertelsels uit den volksmond opgeschreven. Tweede herziene uitgave.

Samen met Alfons De Cock.
Met 32 platen van Pol Dom
1896: 1ste druk onder de titel 'Dit zijn Vlaamsche wondersprookjes'
De Mont Pol De Mont Pol Zutphen: W.J. Thieme & Cie, - XV+ 330p.

Afmetingen: 22.50 x 16
1927 Vlaamsche volksvertelsels uit den volksmond opgeschreven. Herzien en zeer vermeerderd.

Geillustreerd door Pol Dom.
[Tweede herziene druk van Dit zijn Vlaamsche vertelsels uit 1898]
Zutphen: W.J.Thieme & Cie. XV + 363p.

Afmetingen: 22.50 x 16

POSTHUUM

1944 Pol De Mont als volkskundige / Rosa Minnaert ;

Met een bloemlezing uit het volkskundig werk van Pol De Mont.
Brussel: Uitgeversmij. De Burcht. -168p., ill

Reeks: Volkserf-reeks ; nr 2
Druk: drukkerij Laconti N.V., Brussel.
Prijs: 150 fr.

Geraadpleegde bronnen:

Website: Schrijversgewijs.be.

Naar boven Print deze pagina