top

Bibliografie Pol de Mont (1857 - 1931)

Deel 5: Kunstkritiek

Bron: https://www.poldemontgenootschap.be/biografie.php

Titel:Pol de Mont - Wambeek

Auteur:Pol de Montgenootschap

Jaar Titel Fotogalerij Uitgeverij 1ste druk
1892 Peter Benoit.

1901: 2de uitgave in: Drie groote Vlamingen
Haarlem: Tjeenk Willink. -330p.

In de reeks: Mannen en Vrouwen van beteekenis.
Afmetingen: 21.50 x 15
1899 Antoon Van Dijck. De mens en de meester.

Met 60 heliotypieën
Haarlem: H. Kleinmann & Co. -45p tekst en 60 platen. Z.j. [1899]

Afmetingen: 42 x 33
1899 Antoine van Dijk (sic)

Choix de 60 phototypies.
Er bestaat ook een Duitse tekst vertaald door C. Hebbel.
Londres et Haarlem: H. Kleinmann & Co. -5p tekst + platen.
1901 Het Schildersboek, Vde deel. Vlaamsche Schilders der negentiende eeuw in monografieën door Pol de Mont.

"Met Afbeeldingen hunner werken in houtgravure, photo- en autotypie tusschen den tekst, en 12 Autotypiën, 9 Photogravures en 3 Etsen van Ph. Zilcken buiten den tekst"
Ook in Franse vertaling door G. Eeckhoud
De Mont Pol Amsterdam: Uitg. Mij. Elsevier. / Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel. - VIII+278p.

Afmetingen: 32 x 25
Uitgegeven onder toezicht van Dr. Max Rooses.
1902 Die graphischen Künste im heutigen Belgien und Ihre Meister.

Met vele platen.
Wien: Gesellschaft für Vervielfaltigung der graphischen Künste. 2 delen 48 en 44 p.

Afmetingen: 40 x 30
1903 Koppen en busten. Aanteekeningen over de kunstbeweging van dezen tijd. (essays) Brussel: H. Lamertin. -438p.

Afmetingen: 20 x 13.50
1903 De paneelschildering in de Nederlanden gedurende de XIVe, XVe en de eerste helft van de XVIe eeuw. Naar aanleiding van de in 1902 te Brugge gehouden tentoonstelling, gezeid "van vlaamse priemietieven". De Mont Pol Haarlem: H. Kleinmann en Cie ; Brussel : R. B. J. Postema. -84p. + 20 platen in phototypie.

Afmetingen: 42 x 31
1905 Pieter Breughel dit l'ancien.
Choix de 50 phototypies d'aprés ses oeuvres.
De Mont Pol Londres et Haarlem: H. Kleinmann & Co. Z.j. [1905] -24p tekst + 50 platen.

Afmetingen: 40 x 30
1905 Beschrijvende catalogus van het Kon. Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen.

Deel I. Oude Meesters : XV + 361p.
Deel II: Moderne Meesters: XI + 162p.
Antwerpen: Jan Boucherij

Afmetingen: 20 x 13.50.
1907 Van de gebroeders Van Eyck tot Pieter Breughel. (essay) Berlin: Fischer en Francke. Z.j. [1907] - 44 p. tekst + 50 platen
1908 Het Muzeum van Antwerpen.

50 heliogravures met inleiding van Pol de Mont
Antwerpen: Zazzarini & Cie. Z.j. [1908] -12p. (inleiding) + 50 gravures met toelichtingen.

Afmetingen: 51 x 39
1910 Hans Memlinc. La Châsse de Sainte Ursule. La Sybille persane. Le diptyque de Marten van Nieuwenhove. Reproduits dans les couleurs des originaux.Notices explicatives par Pol de Mont et S-G de Vries Leiden: A.W. Sijthoff's Uitg. Mij., z.j. [1910] - 12p tekst + 15 platen

Afmetingen: 66 x 51.
1914 De oude meesters der schilderkunst in het Kon. Muzeum van Schoone Kunsten te Antwerpen, Brussel en Parijs.

Met 147 afbeeldingen.
De Mont Pol Brussel: G. Van Oest & Cie. --8p. tekst + 98p met afbeeldingen.

Afmetingen: 29 x 22
1914 La peinture ancienne au Musée royal des Beaux-rts de 'Anvers. Bruxelles et Paris: G. Van Oest & Cie 60 p; tekst + 98 p. met afbeeldingen

Afmetingen: 29 x 22
1921 De schilderkunst in België van 1830 tot 1921.

Met 120 platen.
De Mont Pol 's Gravenhage: Martinus Nijhoff. -XII+258p.+119 platen.
1921 Grootmeesters der oude schilderkunst.40 reproducties in kleuren naar beroemde schilderijen. Met verklarenden tekst door pol de Mont. Leiden: A. W. Sijthoff's Uitgeversmaatschappij. -43p. + 40 platen.Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel
1929 Schilders van hier en nu. Aanteekeningen over de kunstbeweging in Vlaanderen in de jaren 1889-1929. De Mont Pol De Mont Pol Antwerpen: Uitg. "Regenboog" : Kunst- en Boekdruk. Hooger-op. -255p.

Afmetingen: 30 x 23

Geraadpleegde bronnen:

Website: Schrijversgewijs.be.

Naar boven Print deze pagina